Baba Marta

Време е за мартенички!

Вчера СНЦ Одисея проведе работилница за мартеници, за втори път от 2015 насам.

За това мероприятие ние осигурихме необходимите материали за изработка на мартенички, както и лека почерпка с лакомства за децата от Център за Настаняване от Семеен Тип.

СНЦ Одисея също така подсигури индивидуални подаръци за възрастните дами, които се възползват от услугите, предоставени от домашен социален патронаж в Разград. Дамите показаха на децата традиционна изработка на мартенички.

Честита Баба Марта от Одисея!

babamarta_1

Макар и с леко закъснение: Честита Баба Марта от СНЦ Одисея!

Във връзка с празника, на 26-ти Февруари Силвия Вълева заедно с три деца, настанени при Център за Настаняване от Семеен Тип, поднесоха изработени съвместно с потребителки на Социален Патронаж мартенички и картички с пожелания за здраве. Картичките получиха председателката на общински съвет Разград г-жа М. Цанева, както и всички 33 общински съветника. Картички с мартеничка получиха и Общинска и Областна администрация.

Прелесните червено-бели мартенички са резултат от съвместната инициатива между СНЦ Одисея, ЦНСТ Разград и Домашен Социален Патронаж и представляват един прекрасен завършех на кампанията сформирала работилничка за мартеници, където възрастни дами споделиха опит и знания с децата.

babamarta_2