Време е за мартенички!

Вчера СНЦ Одисея проведе работилница за мартеници, за втори път от 2015 насам.

За това мероприятие ние осигурихме необходимите материали за изработка на мартенички, както и лека почерпка с лакомства за децата от Център за Настаняване от Семеен Тип.

СНЦ Одисея също така подсигури индивидуални подаръци за възрастните дами, които се възползват от услугите, предоставени от домашен социален патронаж в Разград. Дамите показаха на децата традиционна изработка на мартенички.