Летен отдих

В последните дни на месец Август СНЦ "Одисея" за пореден път подкрепи децата, занимаващи се с бадминтон. За втора поредна година нашата организация подсигури комфортно пътуване на младите състезатели, за да могат да си опточинат на Българското черноморие.

Традиционно подкрепяме децата не само в спортните им изяви, но и в моментите, когато се отдават на заслужена почивка.