Новини около проекта "Спорт в свободното време"

След като СНЦ "Одисея" стартира проекта "Спорт в свободното време" през месец Юни с ВУИ Завет, организацията сега направи дарение в полза на Центъра за Настаняване от Семеен тип за Деца и Младежи в гр. Разград.

Част от дарението са четири броя спортни екипи за четиримата състезатели, видими на горната снимки. Екипите пасват чудесно на новата тенис атмосферата, към която СНЦ "Одисея" и нашите партньори от немската организация "St. Filomena" допринесоха през зимата на 2013. Тогава децата получиха тенис маса и хилки за да могат да тренират редовно. Сега младежите се явяват на състезания и постигат добри резултати.

С цел постигане на още по-добри резултати СНЦ "Одисея" планира през настъпващата учебна година да осигури и личен треньор, който да тренира децата и развива уменията им.

Освен тенис, "Одисея" спомага развитието и успехите на деца и младежи, които тренират бадминтон.